Mediacloud

Mediacloud gestiona infraestructures i entorns cloud d'alta disponibilitat. La seva missió és acompanyar els seus clients en la seva transformació digital, amb solucions d'infraestructures TIC senzilles, àgils i adaptades a les seves necessitats i a les del seu negoci.